EU
Twitter Facebook RSS jarioa

Dokumentuak

Euskararen eragin ekonomikoa
Euskal hedabideen urtekaria 2015
Euskal Hedabideen Etxea

Tokikomek egindako gogoeta estrategikoa

Ikuskerak

Prospekzio soziologikoaren kabinetearen txostena (2013)

Herri prentsa aztergai

Alazne Aiestaranen azterlana

Txosten estrategikoa

Herri Ekimeneko Hedabideen txostena

Hedabideak deialdia

Hizkuntza Politikorako Sailburuordetzak kudeatzen dituen diru-laguntza deialdien ebaluaketa eta hobekuntzarako proposamenak

Albisteen kalitatea

Maria Gonzalez Gorosarriren doktorego tesia

Euskara hedabideetan (2008)

Hizkuntza Politikarako Sailburordetzak egindako azterlana

Euskara sustatzeko ekintza plana (osorik)

Eusko Jaurlaritzak onartutako ekintza plana

Euskara sustatzeko ekintza plana

Eusko Jaurlaritzak onartutako ekintza plana

EBPNren txostena

Euskararen egoerari eta bilakaerari buruzko adierazleak (2011)

Bazkideen txokoa